Laboratoryo ng PH at ORP Sensor

  • E-301 Laboratory pH Sensor

    E-301 Laboratory pH Sensor

    Pagkatapos ay awtomatikong matutukoy ng instrumento ang tamang curve ng pagkakalibrate batay sa mga puntos ng data na ibinigay. Ngayon ang iyong sensor ay handa nang gamitin!